Telefonas: +37067048802

Pirkimo sąlygos ir taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.mobilecare.lt taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo (Modestas Kančauskas) tarpusavio teises bei pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje www.mobilecare.lt susijusios nuostatas.

1.2. Pirkti internetinėje parduotuvėje gali:

  • veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  • nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;
  • juridinis asmuo;
  • visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti, taisyti ar pildyti Taisykles. Pirkėjui perkant Internetinėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu. Naujos Taisyklės įsigalioja jas paskelbus www.mobilecare.lt svetainėje.

1.4. Už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

1.5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su aprašytomis prekių pirkimo taisyklėmis ir pagal 1.2. punktą turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, patvirtina užsakymą.

2.2. Pirkėjas gali užsisakyti prekes www.mobilecare.lt elektroninėje parduotuvėje šiuo būdu:

  • internetu užsiregistruodamas www.mobilecare.lt elektroninėje parduotuvėje (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);

3. Asmens duomenų apsauga, registracija

3.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje www.mobilecare.lt , pirkėjas privalo pateikti registracijos arba užsakymo metu prašomus duomenis.

3.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą.

3.3. Pateikdamas užsakymą pirkėjas sutinka kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymų kontrolės ir veiklos analizės tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

3.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus atvejus LR teisės aktų numatyta tvarka.

3.6. Naudotis Internetine parduotuve galima joje užsiregistravus. Pirkėjas užsiregistruoja Internetinėje parduotuvėje užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje Pirkėjas privalo pateikti būtinus asmens duomenis, kurie reikalingi asmens identifikavimui, prekių pristatymui, kontaktams ir kt. Pirkėjas turi galimybę bet kada duomenis pakeisti ar papildyti. Jeigu pirkėjas nori panaikinti registracijos anketą, turi apie tai pranešti Pardavėjui el. paštu. Panaikinus registraciją Pirkėjas turi galimybė vėl pirkti Internetinėje parduotuvėje, pateikdamas užsakymus el. paštu, telefonu arba iš naujo joje užsiregistravus.

Mes gerbiame klientų konfidencialumą. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra pateikiama užsakymo / registracijos metu parduotuvėje (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita nurodyta informacija), yra renkama tik tam, kad: įvykdyti pirkėjų užsakymus, išspręsti problemas, susijusias su prekių pristatymu. Asmeninė informacija nebus skelbiama, atiduota ar kitokiais būdais perduota tretiems asmenims. Sustabdžius elektroninės parduotuvės www.mobilecare.lt veiklą, visi surinkti vartotojų duomenys bus negrįžtamai sunaikinti.

4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.mobilecare.lt šių Taisyklių ir kitose elektroninės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

4.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.6. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

4.7. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, pateikti registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos nedelsiant atnaujinti.

4.8. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. O praradęs prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

4.9. Pirkėjas pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.mobilecare.lt sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės www.mobilecare.lt teikiamomis paslaugomis.

5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

5.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų www.mobilecare.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

5.4. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti www.mobilecare.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

5.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 6.2.1 ar 6.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 1 darbo dieną.

5.6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

5.7. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

5.8. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5.9. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigoja Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus, jeigu Jūs atlikote išankstinį apmokėjimą.

6. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

6.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

6.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

6.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste – pavedimu, kurią administruoja Montonio;

6.2.2. banko kortele - kurią administruoja Montonio;

6.2.3. grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo metu;

6.3. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais.

6.4. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes, išskyrus tuos atvejus, kai klientas pasirenka už siuntinį sumokėti grynais atsiimant jį MobileCareLT salone.

7. Prekių pristatymas

7.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

7.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.3. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris), Pirkėjas atsiima artimiausiame pašto skyriuje arba atsiima nurodytame paštomate. Pirkėjas prekes taip pat gali atsiimti www.mobilecare.lt parduotuvės sandėlyje, adresu Dariaus ir Girėno g.2A, Kelmė.

7.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių pristatymo nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo sąlygas.

7.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

7.6. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

7.7. Pirkėjas pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo apie tai informuoti Pardavėją.

8. Prekių kokybė

8.1. Visi internetinėje parduotuvėje www.mobilecare.lt parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2. Pardavėjas neatsako jei el. parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

9. Rinkodara ir informacija

9.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje www.mobilecare.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

9.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktinė forma“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų ar Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

9.6 Klientas sutinka, kad jo elektroninio pašto adresas ir/ar telefono numeris gali būti panaudotas rinkodaros tikslais. Klientas sutinka gauti naujienlaiškius ir kitą reklaminę informaciją. Klientui pageidavus, reklaminė informacija siunčiama nebus.

11. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

10.3 Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – http://www.vvtat.lt//index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/;